Avlanabilir Boy Limitleri

KARASULARIMIZDA AVLANMASI YASAK TÜRLER

(2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ)

MADDE 16 – (1) Çizelgede yer alan türlerin, içsular dahil bütün sularımızda avlanmaları, toplanmaları yasaktır. Taraf olduğumuz uluslararası sözlesmeler ile verilen istisnalar bu düzenlemenin dısındadır.

 1. Deniz Alası – Salma trutta labrax
 2. Büyük Camgöz Kum Köpekbalığı – Carcharhinus plumbeus
 3. Güneşlenen Köpekbalığı – Cetorhimus maximus
 4. Mersin Balıkları – Acipencer spp.
 5. Deniz Kaplumbağaları – Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermachelys coricea, Trionyx triunguis
 6. Ot Sazanı – Ctenopharyngodon idella
 7. Deniz Çayırları – Posidonia oceanica, Zostera nolti
 8. Gümüş Sazanı – Hypophthalmichtys molitriks
 9. Yağlı Balık – Garra rufa
 10. Kancalı Ahtapot – Elodone cirrhosa
 11. Misk Ahtapotu – Elodone moschata
 12. Kırmızı Mercan – Corallium rubrum
 13. Siyah Mercan – Gerardia savaglia
 14. Kırmızı Yıldız – Asterina pancerii
 15. Minare – Cerithium vulgatum
 16. Şeytan Minaresi – Gourmya yulgata
 17. Deniz Kulağı – Haliotis lamellosa
 18. Pina – Pinna nobilis
 19. Mühreler – Lamellaridae
 20. Maya – Maia squinado
 21. Fok – Monachus monachus
 22. Deniz Atı – Hippocampus hippocampus
 23. Ticari Deniz Süngerleri – Spongia officinalis, Spongia agaricina, Hippospongia communis
 24. Yunus – Delphinidae
 25. Beni Balığı – Cyprinion macrostamus

DENİZLERDE BOY VE AĞIRLIK YASAKLARI

(*) 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

MADDE 17 – (1) Asağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanmaları yasaktır.

 

TÜR LATİNCE ADI ASGARİ BOY* (cm) ASGARİ AĞIRLIK (gr)
Ahtapot Octopus vulgaris 1000
Akvides Tapes decussatus 2.4 cm
Akya Lichia amia 30 cm
Barbunya Mullus barbatus 13 cm
Bakalyaro (Berlam) Merluccius merluccius 25 cm
Çipura Sparus auratus 15 cm
Deniz Böceği Palinurus vulgaris 25 cm
Dil Balığı Solea solea 20 cm
Hamsi Engraulis encrasicolus 9 cm
Istakoz Homarus gammarus 25 cm
İstavrit Trachurus trachurus 13 cm
İstavrit (Karagöz İstavrit) Trachurus mediterraneus 13 cm
İstiridye Ostrea edulis 6 cm
Kalkan Psetta maxima 40 cm
Kefal (Amuderya Kefali) Mugil so-iuy 35 cm
Kefal (Sarıkulak Kefal) Liza aurata 30 cm
Kefal (Has Kefal) Mugil cephalus 30 cm
Kefal (Diğer Kefaller) Mugil (Oedalechius) labeo 20 cm
Chelon labrosus 20 cm
Liza ramada 20 cm
Liza saliens 20 cm
Kırlangıç Chelidonichthys lucerna 18 cm
Kidonya Venus verrucosa 3 cm
Kolyoz Scomber japonicus 18 cm
Kum Şirlanı (Tellina) Donax trunculus 2,5 cm
Levrek Dicentrarchus labrax 18 cm
Lipsöz Scorpaena scrofa 15 cm
Mavi Yengeç Callinectes sapidus 13 cm
Mezgit Merlangius merlangus 13 cm
Kırma (Kırmızı) Mercan Pagellus erythrinus 15 cm
Midye (Beyaz Kum Midyesi) Chamelea gallina 1,7 cm
Minekop (Kötek, Karakulak) Umbrina cirrosa 25 cm
Nil Barbunyası Upeneus moluccensis 10 cm
Palamut Sarda sarda 25 cm
Pisi Pleuronectes spp. 20 cm
Sarıkuyruk Seriola dumerili 30 cm
Sarıağız (Halili, Muskar, Grenyüz) Argyrosomus regius 25 cm
Sinagrit Dentex dentex 20 cm
Tekir Mullus surmuletus 11 cm
Ton (Orkinos) Thunnus thynnus 30**
Uskumru Scomber scombrus 20 cm
Yazılı Orkinos Euthynus alletteratus 45 cm
Çipura Sparus aurata 20 cm
Kılıç Xiphias gladius 125 cm
Sardalya Sardina pilchardus 11 cm
Karagöz Diplodus vulgaris 18 cm
Sargos Diplodus sargos 21 cm
Lagos Epinephelus aeneus 45 cm
Lüfer Pomatomus saltatrix 20 cm
Orfoz Epinephelus guaza 45 cm
Hani Serranus scriba 30 cm

* Ağırlıkça hamsi ve istavritte %15, diğer su ürünlerinde % 5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.
** 10 kg ile 30 kg arasındaki Ton (Orkinos) balıkları için % 5 nispetinde küçüklere müsaade edilir.

(2) Denizlerde yapılan avcılıkta, 16 ncı madde ile avlanması yasaklanan türler hariç, arızi (amaç dısı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri türlerine ağırlıkça % 5 nispetinde müsaade edilir. Ancak, algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça % 15’ i nispetinde hedef dısı avlara müsaade edilir. Arızi olarak avlanan ürünün tek olması halinde bu limitler dikkate alınmaz.
(3) Tasıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan Balon balıklarının (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus) ve pervane/ay balığının (Mola mola) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.
(4) Avcılığı özel izne tabi türlerin, baska bir avcılık faaliyeti sırasında avlanması halinde ağırlıkça % 5 nispetinde müsaade edilir.

TÜR LATİNCE ADI ASGARİ BOY* (cm) ASGARİ AĞIRLIK (gr)
Alabalık Salmo trutta macrostigma 25 cm
Salmo trutta caspius 25 cm
Salmo trutta abanticus 25 cm
Karabalık Clarias lazera 35 cm
Kerevit Astacus leptodactylus 10 cm
Sazan Cyprinus carpio 40 cm
Kadife Tinca tinca 26 cm
Kurbağa Rana ridibunda 30
Sudak Lucioperca lucioperca 26 cm
Tatlısu Levreği Perca fluviatilis 18 cm
Tatlısu Kefali Leuciscus cephalus 20 cm
Siraz Capoeta tinca 20 cm
Turna Esox lucius 40 cm
Yayın Silurus glanis 90 cm
Yılan Balığı Anguilla anguilla 50 cm
İnci Kefali Chalcalburnus tarichi 18 cm

*Ağırlıkça % 5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.