Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? | İpucu

yazan M.Doğan Özdemir
Yayınlanma: Son Güncelleme 0 yorum 1,3Bin okuma 29 dakika

Bilimsel makale nasıl yazılır? Bilimsel makale bölümleri nelerdir?

 • Başlık (Title)
 • Özet (Abstract yada Summary)
 • Anahtar Kelimeler (Keywords)
 • Giriş (Introduction)
 • Materyal ve Metot (Material and Method)
 • Bulgular (Results)
 • Tartışma ve Sonuç (Discussion & Conclusions)
 • Kaynakça (References)
 • Görüldüğü üzere, bilimsel bir makale 8 önemli parçadan oluşmaktadır. Uluslararası dergilerde makalenin yer bulabilmesi ve yayınlanabilmesi için bu 8 bölümün tam olarak makale içerisinde verilen sıra ile bulunması gerekmektedir. Lakin Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç gibi kısımlarda her ne kadar önerilmese de bir takım alt başlıklar oluşturulabilir ve parçalara bölünebilir. Bu konuyu yazımızın ilerleyen kısımlarında tartışmak üzere şimdilik bırakalım ve bölümleri teker teker incelemeye başlayalım.

  Başlık Seçimi Hususunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Başlık seçimi dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biridir, çünkü seçilen başlık makalenin içeriğinde okuyucunun ne bulacağını net bir şekilde ifade etmelidir. Okuyucunun ve/veya araştırmacının makaleyi okuyup okumayacağına karar vermesini sağlayan en temel faktör başlıktır. Ayrıca makalenin yayınlanması istenilen dergi editörü tarafından da değerlendirmeye alınıp alınmayacağı hususundaki kararı etkilemektedir. Bu nedenlerden ötürü başlık seçimi yaparken, yapılan çalışmayı/araştırmayı ya da derlemeyi net olarak ifade eden ve detaylı başlıklardan faydalanılmalıdır.

  Başlık, çalışma bir canlı üzerinde ise mutlaka canlının latince tür adını (genus+species) içermelidir. Belirtilmediği düşünülürse örneğin Deniz Kestanesi dendiğinde hangi deniz kestanesi olduğunun anlaşılması güç olacaktır. Çalışılan konuda araştırma yapmak isteyen kişi(lerin) tür adına dayalı olarak makale kütüphanelerini taratması durumunda, tür adı belirtilen çalışmalara olan erişim, belirtilmeyen çalışmalara olan erişime oranla çok daha rahat ve kolay olacaktır.

  Yapılan çalışma sadece bir bölge ile ya da bir madde ile sınırlı ise, maddeyi ya da bölgeyi de belirtmek gerekmektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi bu durum, hem yapılan çalışma hakkında daha net bir fikir verecek, hem de araştırmacıların erişimini kolaylaştıracaktır. Ayrıca çalışmanın, çalışılan canlının hayatının yalnızca bir evresini, ya da bir kaç evresini konu alması halinde bu da başlıkta belirtilmelidir. Bu durumlar düşünüldüğünde hem okuyucular/araştırmacılar için kolaylık olması, hem makelenin içeriğinin başlıkta daha net ifade edilmesi ve hem de dergi editörleri tarafından daha iyi değerlendirilebilmesi için başlığın net, detaylı ifadeler içermesi gerekmektedir. Bu hususlar düşünüldüğünde, bir kaç örnek ile daha net ifadesini aşağıda bulabilirsiniz.

  Deniz kestanesi üzerine ağır metal toksisite testi yapıldığını düşünürsek doğru ve yanlış başlıklar;

  Yanlış ve/veya Eksik;

  Ağır Metallerin Deniz Kestanesi Üzerine Etkileri

  Ağır Metallerin Deniz Kestanesi (Paracentrotus lividus) Üzerine Etkileri

  Ağır Metallerden Çinko’nun Deniz Kestanesi (Paracentrotus lividus) Üzerine Etkileri

  Doğru ve/veya Yeterli;

  Çinko’nun Akdeniz Kestanesi (Paracentrotus lividus) Embriyo Gelişimi Üzerine Etkileri

  Özet Hazırlarken Nelere Dikkat Ederiz?

  Eğer ki makale dergi editörleri tarafından, editörlere gönderilen binlerce makale arasından sıyrılıcak ve seçilecekse, başlık ve özet, makalenin seçiliminde en etkin rolü oynayan parçalardır. Bu nedenle özet de başlık kadar güzel, net ve detaylı olmalı. Gereksiz olan bayağı bilgi yığınından sıyrılırız ve makalenin özünü yansıtırız. En azından editörler tarafından tercih edilen yapı budur.

  Özet’de kesinlikle giriş bölümüne ait cümleler, genel yargılar, bilinen biyolojik özellikler gibi öbeklere yer vermeyiz. Bu bilgilere zaten bir çok kişi/okuyucu/editör rahat bir şekilde ulaşabilmektedir ya da zaten vaakıftır. Editör tarafından okunduğunda sıkıcı, bitmek bilmeyen bir hikaye içindeymiş gibi hissedilmesini engellemek için bu bölümlere özet kısmında yer verilmemelidir. Ayrıca editörler için tam anlamıyla zaman kaybıdır. Çok büyük uluslararası dergilerin editörleri bu tiplerde yazılmış makale özetlerini genelde okumaz.

  Peki özet neleri içermelidir? Özet yapılan çalışmayı ve çalışmanın gerçekleştiği koşulları olabildiğince detaylı şekilde içermelidir. Örneğin, larval döneminde bir çipura balığının akuakültürde değişken ışık faktörleri altında gelişimin ne kadar etkilendiği inceleniyorsa, özet bölümünde çipura balığı ve akuakültür hakkında bilgiler vermek yerine, kaç çipura balığı ile çalışıldığı? Hangi boylarda kaçar canlı bulunduğu? Hangi ortamlarda bulunduğu? Kullanılan tankların ebatları? Sıcaklık ve Işık değerleri? Ne kadar zaman da bir kontrol yaptınız? Kontrol alet ve edevatları ne kadar zamanda bir kalibre ettiniz? Ne kadar süre ile, hangi güçte ışıklandırma uyguladınız? Kesinti oldu mu? Etkiler, değerler, rakamlar, sonuçlar vb.. soruların cevaplarını içeren bilgiler vermek çok daha uygun ve okuyucu/araştırmacı için yararlıdır.

  Bu alanda bulunmaması gerekenler;

  Giriş Cümleleri

  Genel Yargılar

  Biyolojik Özellikler

  Önceki Çalışmalar

  Bu alanda bulunması gerekenler;

  Bölge ve Ortam Hakkında Bilgiler

  Teknik Veriler

  Kısaca Materyal ve Metot

  Bulgular

  Anahtar Kelimelerin Seçimi

  Anahtar kelimeler genellikle yazarlarca en az hata yapılan kısımdır. Seçilen anahtar kelimeler makalenin literatür taranırken bulunmasında ve makalenin benzer anahtar kelimelere sahip makaleler ile birlikte listelenmesinde fayda sağlamaktadır. Erişimin kolaylaşması açısından önemlidir. Anahtar kelimeler seçilirken başlık ve özetten faydalanınız. Genel ve daha spesifik kelimeler kullanınız. Genellikle 4-5 anahtar kelime makale için yeterlidir. Daha önce verdiğimiz örnek başlığı ele alalım (Çinko’nun Akdeniz Deniz Kestanesi Paracentrotus lividus Embriyo Gelişimi Üzerine Etkileri). Anahtar kelimeler; “çinko”, “ağır metal”, “deniz kestanesi”, “Paracentrotus lividus”, “embriyolojik gelişim”, “toksisite”, “embriyogenesis”‘dan bir kaçını tercih etmek mümkün. Tamamen içeriğe ve başlığa bağlı olmakla birlikte, net ifade eden kelimeler kullanmak seçilimde rol oynar.

  Bilimsel makale giriş bölümü nasıl yazılır?

  Giriş kısmı bir çok makalede bir başlık ile belirtilmesine karşın, belirtilmediği makaleler de bulunmaktadır. Bu bölüme ait bir başlığın bulunması ya da bulunmaması tamamen makalenin yayınlanacağı yayın evinin tercihine göre değişmektedir. Lakin günümüzde bir çok yayınevi bu bölümün bir başlık ile ayrılmasını tercih etmektedir.

  Giriş bölümü içerik olarak, yapılan çalışma hakkında okuyucuyu hazırlamayı gerektirir. Daha önce nasıl çalışmalar yapıldı? Neden böyle bir çalışma yapma gereksinimi duyduk? Yapılan çalışma neden önemli? gibi bir takım soruların yanıtlarını barındırmalıdır. Kısacası okuyucu/editör/araştırmacı yapılan çalışmanın orjinalliği ve önemi hakkında bilgiyi bu bölüm aracılığı ile edinmektedir. Bu anlamda bakıldığında giriş bölümünün ilk cümlesi problemin ya da hipoteniz açık ve net olarak ifadesini içermelidir.

  En sık tekrarlanan hatalar arasında konu ile çok ilgisi olmayan ancak makalenin anlaşılabilmesi için gerekli bilimsel eğitimin yazar tarafından okuyuculara giriş bölümünde verilmesidir. Hikayeyi andıran, 2-3 cümlelik bilgi dahi son derece gereksiz ve alakasızdır. Bu bölümde daha önce yapılmış çalışmalardan bahsedilebilir ve refans gösterilerek bir kaç çalışmadan bir kaç cümle alınabilir. Ideal olarak değerlendirilen alıntılama sayısı 5-6 kadardır. Diğer yayınlardan yapılan alıntılardan olabildiğince kaçın ve sadece makale için önemli olan, makalenin eksik parçası olan alıntıları tamamlayıcı unsur olarak kullanın. Bu noktada yapılan en büyük hata yanlış kaynaklardan alıntılamalar yapılması ve bunun sonucunda yapılan çalışmaya okuyucuyu net olarak yönlendirememe durumudur.

  Literatürü iyi bir şekilde inceleyin. Daha önce yapılmış çalışmaları dikkatlice ele almalı, literatür incelemesini çalışmaya başlamadan yapmalıyız. Literatür incelemesinin yapılmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de çalışmanın orjinalliğinin garanti altına alınması gerekliliğidir.

  Bu alanda bulunmaması gerekenler;

  Fazla Sayıda Alıntı

  Gereksiz Bilgiler

  Genel Bilgiler

  Diğer Çalışmaların Önemini Belirten Cümleler

  Bu alanda bulunması gerekenler;

  Literatür Araştırması

  Problem ya da Hipotez

  Çalışmanızın Orjinalliği ve Önemi

  Çalışmanızın Amacı

  4-5 Alıntı

  Bilimsel makale materyal ve metot bölümü nasıl yazılır?

  Materyal ve Metot makalenin en önemli bölümüdür. Bu bölümde yapacağımız anlatım ile aynı çalışmayı gerçekleştirecek kişinin bizim ile aynı adımları rahatlıkla takip edebilmesini amaçlıyoruz. Yazar tarafından ulaşılan sonuçlara aynı olmasa bile 3. kişilerce yakınlaşılabilmesini sağlamak önemlidir. Eksiksiz olarak çalışma boyunca gerçekleştirdiğimiz her adımı, bir başkasının tekrar edilebileceği kadar ayrıntı ile, bu bölümde belirtiyoruz. Yapılan çalışmanın bilimsel geçerliliğinin kabul edilebilmesi için tekrar edilebilir olması gerekir. Sonuçları etkileyebilecek bütün detayları mutlaka yazmalıyız.

  Örneğin örnek tüplerinin A,B,C,D olarak etiketlenmesi ve gözlemlenmek üzere bekletilmesi gibi sonuçları etkilemeyecek detaylar önemsiz ve belirtilmemesi gerekirken, örnek tüplerine ait özel durumların olması (materyaline bağlı olarak) ve doğru bir gözlem yapabilmek için belli bir zaman belli koşullarda saklanmasının gerekmesi gibi durumlar doğrudan sonuçları etkileyeceğinden bunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde bir kaza olması ve gözlemlenmesi gereken süre içerisinde gözlemin gerçekleşmemesi ya da belli bir süre sonra gerçekleşmesi durumunda bu sürecin de belirtilmesi gerekmetedir. Çünkü araştırmacılar/okuyucular/editörler ancak bu şekilde yapılan çalışmayı değerlendirir ve geçerliliği hakkında bir hükme varabilirler.

  Eğer daha önceden geliştirilmiş bir metot kullanıldıysa alıntılama yaparak belirtilmelidir. Bu durum bilimde çok sık olarak tekrar edilmektedir. Yaygın olarak kullanılan ve bilinen metotların (ki-kare testi gibi) alıntılanmasına ve geliştiricisinin belirtilmesine bile artık gerek duyulmamaktadır. Ancak kullanılan metotta bir takım değişikliklere gidildiyse bu değişikliklerin ayrıntılı bir biçimde belirtilmesi gerekmektedir.

  Bunların haricinde bütün birimler metrik sistem olmalı, 24 saatlik zaman kullanılmalı ve tarihler gün ay yıl şeklinde belirtilmelidir. Boy/Uzunluk ölçülerinde, derece birimlerinde, ağırlıklarda en sık rastlanan hata ise virgülden sonraki basamakların doğruluğunun tartışmalı olması durumudur. Örneğin derece belirtilirken 28.2897 derece şeklinde belirtmek inandırıcı değildir ve pratik görülmemektedir, bu yüzden 28.3 derece olarak ifade edilmelidir. Aynı durum cm, kg gibi birimlerde de geçerlidir ve dikkat edilmesi gerekir.

  Genel olarak bu bölümde kullanılan alet ve edevatların neler olduğu, hangi bölgelerde çalışmanın gerçekleştirildiği ya da hangi bölgelere ait canlılar ile çalışmanın gerçekleştirildiği, çalışmada kullanılan canlıların yaşamlarının hangi evrelerinde oldukları, çalışmanın ne kadar sürdüğü, çalışmada kullanılan tank, oda gibi yerlerin durumları ve sıcaklık, ışık gibi fiziksel detayları, ışık alma süresi ya da radyasyona tabii kalma süresi, dalga boyları, alınan örneklerin derinlikleri ya da ölçüm yapılan derinlikler, çalışma yapılan bölgenin konumu, ölçüm cihazlarının ne kadar sıklıkla kalibre edildikleri, hangi sıklıklarla ölçümler yapıldığı gibi çoğaltılabilecek bir çok soruya cevabın bu bölümde bulunması beklenmektedir.

  Bu alanda bulunmaması gerekenler;

  Alıntılar

  Gereksiz Bilgiler

  Sonuca Etki Etmeyen Faktörler

  Önceki Çalışmaların Tartışılması

  Eksik Yöntem

  Bu alanda bulunması gerekenler;

  Metot Alıntıları

  Tekrarlanılabilir Metot

  Bölge,Yer ve Özellikleri

  Sonuca Etki Eden Faktörler

  Metrik Sistem ve Rakamsal İfadeler

  Bilimsel makale bulgular bölümü nasıl yazılır?

  Bulgular bölümü, bulguların ve verilerin yazılı olarak ifade edildiği kısımdır. Bu kısımda çalışma neticesinde elde edilen sonuçların bir özeti verilir. Tablo ve grafikler yardımıyla rakamsal verilerin detaylı bir şekilde aktarımı yapılmalıdır. İstatistiksel verilerin bu alanda ifadesi gerçekleştirilmelidir. Tablolar, grafikler vb diğer şekiller yazı içerisinde uygun zamanda ilgili cümle sonunda belirtilmelidir. Bu şekilde okuyucu doğru zamanda doğru grafik, şekil veya tabloya yönlendirilmelidir.

  En sık tekrar edilen hatalardan birisi tablo ve grafiklerin yanlış veriler için kullanılmasıdır. Tablo ve grafikler ile ifade edilmesi gereken grafiklerin yazı ile metin içerisinde ifade edilmesidir. Bu durum yapılan çalışmanın okuyucu tarafından anlaşılmasını güçleştirmektedir. Ayrıca bir diğer sık tekrarlanan hata ise bu bölümde olmaması gereken tartışma ve sonuç ifade eden çıkarımlardır. Tartışma ve Sonuç kısmı bu tür çıkarımlar için ayrılmıştır. Bu nedenle Bulgular bölümünde yalnızca bulguların aktarılması beklenmektedir. Alıntı ifadelerin yer alması uygun değildir. Çünkü bu bölüm yapılan çalışmanın verilerini içerir. Yalnızca yapılan çalışma hakkında ifadelere yer vardır.

  Tablo ve Şekiller makaleyi okumadan ne hakkında olduğu ve neyi ifade ettiği anlaşılır bir şekilde düzenlenmelidir. Grafikler söz konusu olduğunda bazı açıklayıcı notlar kullanılabilir. Örneğin tekir balıklarında bulunan radyoaktif madde içeriğini rakamsal olarak ifade eden bir grafik hazırlandı. Mutlaka grafiğin bir köşesinde normal kabul edilen değer belirtilmelidir. Bu şekilde okuyucu radyoaktif maddelerin hangi dozlarda zararlı olabileceğini bilmese dahi, bu bilgiden yararlanarak kolayca yapılan çalışmadaki durum hakkında fikir sahibi olabilir.

  Bilgisayarlarca otomatik olarak çizilen grafiklerdeki eğrilerin daha gerçekçi olması amacıyla çalışma yapılan değerlerin her iki uc noktasına uzak 2-3 örnek de çalışmaya dahil edilmelidir. Örneğin 13 ile 17 derece arasında alabalıkların gelişimi hakkında bir grafik çizilecek ise 13 ile 17 derece arasında 100-200 örnek bulunurken, 5-7-11 dereceler ile 19-22-25 dereceler arasında da bir kaç örneğin bulunması gerekmektedir. Bu şekilde eğrinin eğimi bilgisayar tarafından, küçük bir aralığa sıkışmış onlarca örneğe ait eğriye oranla daha doğru olarak çizilecektir.

  Bu bölümde çok sık tekrar edilen bir diğer hata tekrarlardır. Makale içerisinde sürekli kendini tekrar eden cümlelerden kaçınılmalıdır. Giriş bölümünde, materyal ve metot bölümünde belirtilen yöntemler, bilgiler, materyaller burada tekrar belirtilmemelidir. Bu bölümde ya da diğer bölümlerde belirtilen tüm tablo ve grafiklerin listesi ve açıklamaları isteğe bağlı olarak referans bölümünden sonra liste olarak ifade edilmesi uygundur.

  Bu alanda bulunmaması gerekenler;

  Alıntı bilgi, veri vs..

  Bulgu içermeyen görsel veri kullanımı,

  Tablo veya grafik olarak ifade edilmesi gereken verilerin rakamsal ifadeleri,

  Eksik tablo, grafik vb. açıklaması,

  Yalnızca ilgili aralığa ilişkin bulgular,

  Sonuç ve tartışma içeren ifadeler,

  Diğer bölümlere ait ifadelerin tekrarı.

  Bu alanda bulunması gerekenler;

  Orjinal ve eşsiz olması,

  Tablo ve grafiklerin doğru kullanımı,

  İlgili aralığın dışında uç değerlerde bulgular,

  Normal kabul edilen değerlerin grafiklerde belirtilmesi,

  Tablo ve grafiklerin doğru zamanda doğru yerde yönlendirmesi.

  Bilimsel makale tartışma ve sonuç bölümü nasıl yazılır?

  Tartışma ve Sonuç bölümü ifade edilen kelimelerden de anlaşıldığı gibi, bu bölümde çalışma sonucunda bulunan yeni bilgilerin aktarılması amaçtır. Bulunan sonuçların neden önemli olduğu ve ne ifade ettiğinin açıklanması beklenmektedir. Ayrıca bulgularda rastlanılan anormal durumların ifade edilmesi gerekir. Çalışmadan beklenen veriler ile çalışma sonucunda elde edilen verilerin karşılaştırmasını yapın. Elde edilen veriler ile diğer çalışmalarda elde edilmiş verilerin karşılıklı değerlendirmesini de ekleyin. Ayrıca ileride yapılacak çalışmalar için bir takım önerilerin bulunması da bu bölüm beklentilerindendir.

  Bu anlamda bakıldığında yoruma yatkın bir bölümdür. Ancak bu noktada bir çok kişinin yaptığı hata, bilimsel verilere dayanmayan yorumlardır. Yorumlar mutlaka yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler ile desteklenmelidir. Yalnızca yapılan çalışmayı destekleyen yazarlar ve makalelerden oluşmamalıdır. Yerine karşıt görüşlere ve sonuçlara yer verilmeli ve bu karşıt durumların ortaya çıkmasında etken olan faktörler belirtilmelidir. Örneğin yaz aylarında yapılan bir çalışma ile kış aylarında yapılan bir çalışma aynı sonuçları vermeyebilir. Üreme dönemlerine bağlı değişiklikler vardır. Bu tür durumlarda sonucu etkileyen faktörler belirtilerek alıntılama yapılmalıdır. Tartışılmalıdır. Bölümün sonuna doğru mutlaka bir çizgi çekilmelidir. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda bir sonuca varılmalıdır. Sonuca varmanın mümkün olmadığı durumlar vardır. Sonuca varılamadığının nedenleri ile birlikte belirtilmesi de bir çeşit sonuca varma olarak kabul görür.

  Tartışma ve Sonuç bölümünde alt başlıklar oluşturarak yapılan çalışmanın farklı nitelendirilebilecek yönlerinin farklı veriler kullanılarak tartışılması çok sık rastlanan bir hatadır. Bilimin bir bütün olduğu düşünülmelidir. Yapılan tartışmanın parçalara bölünmemesi ve bütün veriler değerlendirilerek bir bütün olarak ifade edilmesi önemlidir. Yorumlanması gerekmektedir. Aksi halde elde edilebilecek yorum, değerlendirme ve sonuçların bilimsel anlamda geçerlilikleri kabul edilmeyebilir. Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi bu bölümde de giriş bölümünde bulunan ya da bulunması daha uygun olan ifadelerin kullanımı ve daha önce ifade edilmiş bilgilerin tekrarlanması yine çok sık tekrarlanan hatalardandır, dikkat edilmelidir.

  Bu alanda bulunmaması gerekenler;

  Taraflı alıntılama,

  Alt başlıklar ile değerlendirme,

  Parçalara bölme,

  Bilimsel veriler ile desteklenemeyen yorumlarda bulunma,

  Giriş bölümüne ait ifadeler,

  Önceki ifadelerin tekrarı.

  Bu alanda bulunması gerekenler;

  Karşıt veri ve görüşlerin değerlendirilmesi,

  Bir bütün olarak işlenmesi,

  Çalışmanın önemini ve çalışma sonucunu ifade etme,

  Gelecek çalışmalar için öneriler,

  Bilimsel veriler ışığında değerlendirme.

  Bilimsel makale kaynakça bölümü nasıl yazılır?

  Kaynakça bölümünde dikkat edilmese gereken en önemli konu, yazım kuralları ve kısaltmalardır. Kaynakçalarda alıntı yapılan kaynakları alfabetik ve numerik (yıl bazlı) olarak sıralayın. Dergi, kitap gibi yayınların birçoğunun kendine ait kısaltmaları vardır. Kitaplardan alıntılama yapıldığında bu alanda kitap yazarlarının yanısıra, varsa bölüm yazarları da ifade edilmelidir. Alıntı yapılan kısma ilişkin sayfalar da belirtilmelidir. Dergilerden yayınlanan makalelerden yapılan alıntılarda da sayfa numaralarının belirtilmesi uygundur. Kaynakça bölümü ve diğer bölümlere ilişkin yazım kuralları makalenin yayınlanacağı dergiye bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Yazım kuralları (font boyutu, başlık büyüklüğü, alıntılama biçimleri vb..) çoğunlukla dergi sayfasında mevcuttur. Bakınız: Aquaculture Studies (aquast.org). Bulunmuyorsa, makalenin yayınlanacağı kuruma başvurulması ve yazım kurallarının karşı taraftan sağlanması gerekmektedir.

  Bu yazımda bilimsel makale nasıl yazılır içeriğine yer verdim. Aklınıza takılan yerler ya da sormak istediğiniz şeyleri yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. En kısa sürede yanıtlamaya çalışacağız.

  Esen kalın,
  M. Doğan ÖZDEMİR

  Bir yorum bırakın

  Okumaya Devam Et

  Bir Türk'ün Gözünden Sucul Dünya..!

  Bu web sitesi, deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini (çerez) kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Onayla İncele

  Reklam Engelleyici Algılandı

  Lütfen web sitemiz için tarayıcılarınızdan AdBlocker uzantınızı devre dışı bırakarak bize destek olun.