AKUATÜRK

Bir Türkün Gözünden Sucul Dünya!

Encyclopedia

Encyclopedia ya da ansiklopedi, kısaca ansiklopedik bilgi olarak tanımlayabileceğimiz konuları içeren kategoridir.

7 min read

Diğer omurgalılarda olduğu gibi, balıklarda da sindirim ağızda başlar, farinks (yutak), özofagus (yemek borusu), mide ve barsaklarda devam ederek anüste...

5 min read

Balıkların tazeliği bir takım yöntemlerle belirlenebilmektedir; duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik değerlendirmeler ile tazelik/bayatlık belirtilirken net ifadeler kullanılabilir. Bu yöntemlerin bir...

Bunları Görmemiş Olabilirsin

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.