AKUATÜRK

Bir Türkün Gözünden Sucul Dünya!

Lekeli Kedi Balığı | Galeus melastomus

3 min read

Sınıflandırma : Animalia (Regnum) -> Chordata (Phylum) -> Vertebrata (Sub-Phylum) -> Chondrichthyes (Clasis) -> Elasmobranchii (Sub-Clasis) -> Euselachii (Sup-Ordo) -> Carcharhiniformes (Ordo) -> Scyliorhinidae Gill, 1862 (Familia) -> Galeus Rafinesque, 1810 (Genus) -> Galeus melastomus Rafinesque, 1810 (Species)

Sinonimler : Pristiurus melanostomus Lowe, 1844; Pristiurus atlanticus Vaillant, 1888

İsimlendirme : Lekeli Kedi Balığı (Türkçe), Blackmouth catshark (İngilizce), Chien espagnol (Fransızca), Pintarroja bocanegra (İspanyolca), акула кошачья пятнистая (Rusça), 黑口鋸尾鯊 (Çince), Kalb habr (Arapça)

Morfolojik Özellikler

Vücut uzun, gözler iri ve solungaç yarıkları küçüktür. Burun (yukarıdan bakıldığında) oldukça yassı olup burun uzunluğu genişliğinden fazladır. Burun delikleri ağızdan belirgin bir şekilde ayrılmıştır. Her iki dorsal yüzgeç oldukça küçüktür. Anal yüzgeçin boyu, birinci ve ikinci dorsal yüzgeçlerin arasındaki mesafeden uzundur. Kaudal yüzgecin anteriöründe plakoit pullardan değişime uğramış büyük dikencikler bulunur. Vücudun ön ve dorsale yakın kısımları koyu kahverengi beneklerle kaplıdır. Ağız içleri karakteristik olarak esmer-siyah renktedir. Maksimum total boyları 90 cm civarındadır.

Biyolojik Özellikler

Galeus melastomus genellikle 200-1200 metre derinlikler arasında bentik olarak yaşarlar. Besinlerini bentik ve pelajikte yaşayan omurgasızlar ile küçük balıklar oluşturur. Ovipar bir tür olup, Akdeniz’de tüm yıl boyunca üreyebilir, ancak en yoğun üreme aktivitesi ilkbahar ve yaz mevsimlerinde gerçekleşmektedir. Derin deniz trollerinde yakalanmasına rağmen, bu türün Türkiye balıkçılığına ekonomik bir katkısı yoktur.

Dağılımı: 64°K – 14°K, 19°B – 36°D.

Kaynak: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitabı Yayınları 72/34

Bunları Görmemiş Olabilirsin

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.