Güzel Orman | Sundarbans | Hindistan & Bangladeş

Sundarbans, Hindistan (%19) ile Bangladeş (%81) toprakları içerisinde bulunan; dünyanın en büyük tuzlu mangrov ormanıdır. Ayrıca med-cezir bölgesinde bulunmaktadır. Adı, Bengalce dilinde “güzel orman” anlamına gelmektedir. UNESCO tarafından dünya mirası listesine dahil edilmiştir.

Farhana Haque - Sandarbans

Mohammad Moniruzzaman - Sandarbans

Sundarbans, Ganj Nehri’nin denize döküldüğü yerde bulunur. Bu nedenle bölgede bir sürü kanal, küçük ada ve bataklık bulunur. Bölgede deniz suyu çok tuzludur. Bu durum da bir takım su canlısının orada yaşamasına olanak tanır. Bölge Ramsar Sözleşmesi ile korumaya alınmıştır. Bundan 200 yıl kadar önce yapılan ölçümlere göre; 16.700 km2 gelen mangrov ormanları, günümüzde 4.143 km2‘lik bir alana kadar küçülmüş ve orman alanının yaklaşık 3/4’ünü kaybetmiştir. Ayrıca, nehir ve su kanallarının oluşturduğu sulak alan ise yaklaşık 1.874 km2‘dir.

pallab seth

Shabbir Ferdous - Sandarbans

Bölge, genel olarak bakıldığında tatlı suların yoğun olduğu, tatlısu ormanları ve tuzlu suyun yoğun olduğu Mangrov ormanları olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Bengal kaplanının (Panthera tigris tigris) dünyadaki en önemli üreme alanlarından biridir. Bunun yanında bölgede çok zengin bir kuş çeşitliliği olup, geyikler, timsahlar, maymunlar ve piton yılanları, su kaplumbağaları ve kertenkeleler sayılabilir. Sundari ağacı (Heritiera littoralis) bu bölgede çok bulunup adını da buradan almıştır. Eskiden bu bölgede manda, Hint gergedanı ve barasinga yaşamış olmasına rağmen şimdi hiç kalmamıştır. Bu yüzden av bulamayan kaplanlar insanlara saldırmaktadır. Sucul canlılar bakımından da zengin sayılabilecek bölgede; yengeç çeşitleri, sazan çeşitleri, yılan balıkları, karidesler, testere balıkları, elektrikli vatozlar ve hatta tatlısu yunuslarına dahi rastlamak mümkündür.

Fotoğraf: NASA, Farhana Haque, Mohammad Moniruzzaman, Shabbir Ferdous, Pallab Seth