Physonect Sifonofor | Marrus orthocanna

Yukarıdaki muazzam fotoğrafta görülen, Marrus orthocanna, Sölenterlerden (Cnidaria=Knidliler) bir polip (Hydrozoa) türüdür. Dünya’da Physonect sifonofor (Sphinophora) olarak bilinmesinin nedeni turuncu renklerde gaz dolu pneumatophore hücrelerine sahip olmasıdır. Bir çok kaynakta deniz anası olarak verilmesine karşın, deniz anaları ile yalnızca akrabalıkları vardır. Koloni şeklinde yaşarlar. Fotoğrafta da görüldüğü üzere bir çok birey (zooidler) birleşerek, tek bir birey gibi hareket eder. İleri, geri ya da yana doğru yüzme hareketinde bulunabilirler. Medüz ve Polip formlarını bir arada bulundurur. Polip bireyler beslenmeden (tentakülleri yardımı ile), Medüz bireyler ise hareketten sorumlu olmak üzere özelleşmiş takımlardır. Ayrıca besinlerin sindirilmesi ve asimile edilmesi ya da üremenin gerçekleştirilmesi için de özelleşmiş hücreler bulunur. Kısaca tam bir iş bölümü söz konusudur, bu anlamda karıncalara benzedikleri söylenebilir. Arktik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Akdeniz’de yaşadıkları bilinmektedir. Oldukça soğuk sularda (3-4 derece civarında) ve oldukça derin sularda (2000-3000 metre kadar, genellikle 400 metre civarı) serbest biçimde yüzerek yaşamlarını sürdürürler. Dolaşım ve Sindirim sistemleri kırmızı-turuncu renklerde olmasına karşın vücudun geri kalanı ise transparandır. Bu denli güzel görsel canlılar olmaları da bu renk özelliklerinden kaynaklanır. Bir kaç metre kadar boy kazanabilirler (hücre sayısına bağlı), ancak genellikle 40 cm civarında bireylere rastlanır. Tentakülleri her iki tarafa doğru da 50 cm kadar uzayabilir. Karnivor tipte beslenme dieti görülür. Özellikle küçük boylardaki krustase (kabuklu canlılar) grubu ile beslenirler.

Marrus orthocanna

Marrus orthocanna

Not: Sağlam bir kaynaktan türe verilmiş Türkçe bir isme rastlamadım, bu nedenle Physonect Sifonofor olarak canlı ismini belirttim. Türkçe tür ismi konusunda bilgisi olanlar yorum olarak yazı altına iletebilir, ya da iletisim@akuaturk.com mail adresi aracılığı ile iletişim kurabilirler.

Fotoğraflar: Kevin Raskoff