Deniz Anası | Crossota millsae

Crossota millsae derin sularda yaşayan bir deniz anası (su medüzü) türüdür. Yalnızca eşeyli üreme görülen Crossota millsae türü polip oluşturmaz ve vivipardır. Dişi bireyler yavru medüzleri şemsiye altında gastrik kanallara bağlı olarak büyütürler. Bir çok su medüzünün aksine Crossota cinsi bireylerin sesil yaşam evreleri bulunmamaktadır. Tüm yaşamlarını planktonik olarak su kolonunda geçirirler. En yoğun populasyonlarına 1250 metre civarı derinlikle Hawaii, 2500 metre dolaylarındaki derinlikler ile ise Kaliforniya civarlarında rastlanılır. Genel olarak 1000 metreden daha derin yerleri tercih ettikleri söylenebilir. Thuesen tarafından 2003 yılında literatüre geçmiş oldukça yeni sayılabilecek bir türdür.

Fotoğraf: Kevin Raskoff