Fezadan Alg Patlaması | Atlantik Okyanusu

Envisat (bir gözlem uydusu) tarafından çekilen bu fotoğraf Malvinas (Falkland) adalarının 600 km kadar doğusunda, Güney Atlantik Okyanusunda oluşan bir alg patlamasının “8” şeklini almış ilginç haline gözler önüne sermektedir. Farklı fitoplankton türlerinin farklı popülasyonlarda farklı renkler verdikleri (resimdeki mavi ve yeşil tonları gibi) bilinmektedir. Gözlem uyduları (Envisat gibi) bu tür alg patlamalarının incelenmesinde renklere duyarlı sensörleri ile fitoplanktonların pigmentlerine, hangi tür olduklarına ve toksisitelerine dair ilk belirlemeleri yapabilmektedir.

Fitoplanktonlar, okyanus ve denizlerin yanısıra tatlı su kaynaklarının da yüzey tabakalarında bulunabilen mikroskopik ebatlardaki fotosentetik canlılardır. Bu canlılar “birincil üretim”in en önemli ajanları arasında bulunur ve çözünmüş karbondioksit gazını kullanarak organik bileşiklerin oluşturulmasını sağlarlar. Bu işlem deniz ve tatlı su ekosistemlerinde besin zincirinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Fitoplanktonlar, Dünya üzerinde gerçekleştirilen tüm fotosentetik aktivitenin yaklaşık yarısına mazhardırlar. Bu anlamda Düya atmosferinde bulunan oksijen’in de önemli bir bölümü fitoplankton tarafından sağlanmakta ve yaşamın devamlılığı için etkin bir rol oynamaktadırlar.

Fotoğraf: ESA (Avrupa Uzay Ajansı)