Karabalık | Siraz Balığı | Capoeta tinca

Capoeta tinca‘nın ilk bulunuş yerinin Bursa olduğu belirtilmekle beraber asıl yayılış alanı Anadolu’nun kuzey ve kuzeybatısındaki Karadeniz’e dökülen nehirlerdir. Orta ve Batı Anadolu sularında da yaşadığı rapor edilmiştir. Endemik bir türdür, yani sadece Türkiye sularında bulunur.

Subtropikal iklim kuşağın’da tatlı suların dip üstü (benthopelagic) kesimlerinin tipik bir balığı olan Capoeta tinca‘da vücut uzun ve ovalimsi olup, nispeten küçük pullarla örtülüdür. Maksimal vücut yüksekliği standart boyda 4-5 defa bulunur ve baş boyundan daima daha büyüktür. Ağız altta ve at nalı şeklinde olup, dudakları iyi gelişmemiştir. Farklı uzunlukta iki çift bıyık taşımasıyla Anadolu’daki diğer Capoeta türlerinden kolaylıkla ayırt edilir. Arkadaki bıyıkların serbest uçları, gözlerin posteriyor kenarından indirilen düşey çizgiye kadar uzanabilir. Dorsal yüzgecin, sonuncu basit ışını zayıf kemikleşmiştir ve posteriyor kenarının 2/3 ünde ince dişçikler taşır. Aynı ışının serbest ucu ise, ince ve esnektir. Anal yüzgeç, geriye doğru yatırıldığında serbest ucu hiçbir zaman kuyruk yüzgeci kaidesine ulaşmaz.

Vücudun sırt tarafı esmer-kahverengi, yan taraflar ve karın bölgesi ise, sarımtrak renktedir. Bazen sırt bölgesinde mavi renkli yansımalar görülebilir. Uzunluğu 40 cm. kadar olabilir.

Eti lezzetli olduğundan diğer Capoeta türlerinde olduğu gibi insan gıdası olarak kullanılır. Bu nedenle de yöresel ekonomik önemi olan balıklar arasında yer alır.

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Classis : Actinopterygii

Order : Cypriniformes

Family : Cyprinidae

Genus : Capoeta

Species : C. tinca

Binomial Nomenclature : Capoeta tinca (Heckel,1843)

Sinonimler : Varicorhinus tinca Heckel, 1843; Scaphidion tinca Heckel, 1843