Akvaryum ve Tipleri

5571
views

“Tatlı su veya deniz canlılarını doğal ortamlarının dışında yaşatmak veya çoğaltmak için kullanılan, değişik yapı ve biçimlerde kap veya gereçler” olarak BTS Su Ürünleri Terimler Sözlüğü’nde tanımlandığı gibi akvaryum, başta balık olmak üzere, su bitkisi, omurgasızlar, amfibyumlar, deniz memelileri ve sürüngenler gibi suda yaşayan canlıların sergilenmesi amacıyla kullanılan içi su dolu, ön kısmı ya da her tarafı şeffaf (içi görünür) yapılar olarak da tanımlanabilir.

Canlı çeşitliliği açısından 3 kısıma ayrılırlar;

Karma Akvaryumlar;
Aynı su koşullarında (sıcaklık, pH, tuzluluk vs..) birbirleriyle uyumlu yaşayabilecek bitki ve balık türlerinin bir arada konulduğu akvaryumlar,

Tek Tip Akvaryumlar;
İçerisinde yalnızca bitki ya da balıkların barındığı, tek bir türden oluşurlar. Su koşulların içinde barındırdığı türün ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

Biyotop Akvaryumlar;

İçerisinde barındırdığı canlıların doğal ortamlarının olabildiğince taklit edilmesi ve aynı ortamın oluşturulmaya çalışılması sonucunda, balık, bitki, canlı kaya gibi “taklit edilen” ortam içerisinde bulunan tüm detayların işlenmesi şeklinde hazırlanır. Taklit edilen Tropik Yağmur Ormanları, Amazon, Afrika Gölü ve Deniz olarak biyotop akvaryumlara örnek teşkil eder.

Sağlıklı ve Tam teçhizatlı bir akvaryum’da bulunması gerekenler;

– Cam ya da akrilik akvaryum
– Işık tesisatı ve kapak
– Termostat
– Isıtıcı
– Havalandırma Sistemi (Hava motoru, hava taşı, hortum, hava çeşmesi)
– Filtre
– Kum
– Dekoratif Malzemeler
– Akvaryum Kepçesi
– Su düzenleyici set
– Su test kiti
– Bitki

Kurulacak akvaryuma, ebatına, içerisinde yaşayacak canlılara göre gerekli malzemeler elbetteki değişiklik gösterebilirler, örneğin akvaryum amaçlı kullanılan ufak cam kavanozlar için hem balığın hareket edebileceği alanın göz önünde bulundurulması hem de kurulacak teçhizatın kavanoz boyuna uygun olmaması nedeniyle, havalandırma sistemi, ısıtıcı gibi bir takım sistemler aranmaz/gerekmez. Ancak bu tür ufak boylardaki akvaryumlar için ise, su değiştirme, beslenen türe göre ışık ayarı, yüzey alanını geniş tutabilmek için ayarlanabilir su seviyesi gibi bir takım gözleme dayalı değişiklikler yapmak gerekebilir.

Önceki İçerikSoslu Mango Orkinos | Tarif
Sonraki İçerikDil Balığı | Solea solea
Belçika Katolik Leuven Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği ve Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Mühendisliği ayrıca Erasmus dolayısı ile Salento Üniversitesi Deniz Bilimleri Yüksek Lisans Bölümün'de öğrencilik yapmış. Bilim'e, özellikle de Deniz Bilimlerine meraklı, akıcı Hollandaca ve İngilizce konuşabilen, geleceğin profesör adayı.
Paylaş